Jak podpořit Lepší daň?

Aktivitou

Vidíte v Lepší dani přiležitost pro jednodušší život jednotlivců a firem? Podílejte se na tvorbě a zlepšování našeho návrhu komentáři a příspěvky na našem webu, sociálních sítích. Dejte ostatním vědět, že se Vám Lepší daň líbí!

Samozřejmě vítáme i kritiku, protože věříme, že to naše úsilí jenom posílí a odstraní potenciální nedostatky návrhu.

Pokud získáme dostatečnou podporu, založíme nevládní organizaci, která bude připravovat návrh zákona o Lepší dani a prosazovat jeho přijetí v parlamentu.

Proklikem na zobrazenou reklamu

Abychom hradili alespoň část základních nákladů na provoz tohoto webu, zobrazujeme reklamu. Pokud chcete, abychom doplňovali nový obsah a propagovali Lepší daň v on-line prostoru, klikněte občas na zobrazenou reklamu! Vás to vůbec nezdrží a nám to přinese pár korun na provoz. Děkujeme!