Kdo Lepší daň nepodpoří?

Lepší daň je tak jednoduchá, levná na výběr, malá a osvobozující od tyranie současného systému, že by se dala předpokládat její nadšená a široká podpora. Kde tedy máme očekávat odpor a překážky k jejímu přijetí?

Paradoxně to budou právě její výhody, které podnítí její odpůrce. Jak zaznělo v jedné z našich Twitterových diskusí:

Politici

Domníváme se tedy, že nejsilnější tábor odpůrců se bude rekrutovat z politických elit. Těm současný nepřehledný systém umožňuje „vyobchodovat“ podporu bohatých jednotlivců a firem za ústupky a výjimky v současném daňovém systému. Vzhledem k tomu, že Lepší daň je aplikována bez výjimek, je spravedlivá ke všem a eliminuje tak možnost daňových úniků či daňové optimalizace, omezí repertoár mocenských nástrojů politiků. Nicméně i nadále mohou zneužívat vybrané prostředky na výdajové straně a právě tady by se po zavedení Lepší daně měla zaměřit opatření, která by ještě dále omezila prostor pro korupční jednání. Je dokonce možné, že zavedení Lepší daně by mohlo vygenerovat i vyšší příjmy státního rozpočtu než současný systém a bez důsledné kontroly by tak politici dostali do rukou další zdroje ke zneužívání dotací a dávek pro své cíle a profit soukromých osob.

Státní zaměstnanci

Nejpočetnějšími protivníky však budou státní zaměstnanci, kterým současný systém uměle vytváří práci. Každá další iniciativa ohlášená jako boj s daňovými úniky nakonec skončí větším počtem státních zaměstnanců, kteří vyšší aktivitou zvýší náklady firem na dodatečné byrokratické požadavky. Fakt, že daňové úniky jsou hlavně způsobeny systémovými nedostatky daně z příjmu a také daně z přidané hodnoty, je cudně zamlčován. Politické elity si tak zajišťují stabilní volební podporu mezi státními zaměstnanci.

Součástí balíku reformy Lepší daně by tedy měl být i návrh restrukturalizace zaměstnanců státní správy. Ačkoliv především v resortu ministerstva financí, by mohlo ztratit předešlou práci až deseti tisíce lidí, určitě by jich část mohla opět absorbovat státní správa především pro boj s kriminalitou (nejenom finanční) a pro kvalitní finanční řízení státních podniků a institucí. Protože se jedná o typicky zaměstnance s vyšším vzděláním, neměl by být ani problém nalézt zaměstnání v soukromém sektoru.

Političtí extrémisti

Velmi malou avšak o to hlasitější skupinou kritiků Lepší daně budou zřejmě politické extrémy, které odmítají:

Lepší daň je však v zásadě apolitická a protože řeší pouze příjmovou stranu státního rozpočtu a minimalizuje celospolečenské náklady mohla by být podporována napříč hlavním politickým spektrem.

Ostatní

Další zájmovou skupinou vystupující proti Lepší dani by pak mohli být daňoví poradci. Diskutovali jsme koncept Lepší daně s celou řadou z nich a překvapivě ho podporovalo nezanedbatelný počet poradců. Uvědomují si totiž, že příležitost poskytovat firmám služby, které zvýší jejich konkurenceschopnost, je mnohem větší než získání nějaké krátkodobé neférové výhody. Navíc často jsou to právě oni, kteří nesou rizika plynoucí z příliš agresivního daňového plánování.

Určitě se najde mnoho dalších protivníků, kteří budou mít obavy ze změn i kdyby měly být k lepšímu, ale nikdy bychom neměli akceptovat argumentaci typu: Lepší daň je skutečně spravedlivější, jednodušší a levnější systém, ale mocní si přejí udržovat současný iracionální a neprůhledný systém a proto nikdy neuspějete!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.