Jednodušší daně? Ale kdeže!

Jednodušší daně

Minulý týden se rozjela PR mašinérie Ministerstva financí a do médií začala vytrubovat, že novela daňového řádu, kterou v květnu poslalo ministerstvo do mezirezortního připomínkového řízení, přinese modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní.

A jak by napovídaly titulky článků máme se na co těšit:

Ale někteří novináři správně odhadli z tiskové zprávy, že se návrhy týkají pouze způsobu přiznávání daní využitím daňového portálu a některých drobných „úlev“ např. v podobě záloh na vratky DPH nebo snížení sazby pokut z lichvářského pásma na obvyklé úrokové sazby. Nicméně na jiných místech novela utahuje šrouby např. zrušením pětidenní tzv. liberační lhůty, po kterou bylo možno podat daňové přiznání po termínu.

Náklady na tuto modernizaci se vyšplhají až na 600 mil. Kč a navíc je budování portálu MOJE DANĚ ve skluzu díky komplikacím s výběrovým řízením. Zkrátka: draze vykoupené kosmetické změny s nejistou dobou uvedení do provozu.

Máme složité daňové zákony

Doklad toho, že ministerstvo neřeší podstatný problém se složitým daňovým zákonodárstvím, byl zveřejněn shodou okolností ten samý týden ve studii složitosti korporátních daní předních auditorských firem a dvou německých universit. Česká republika se mezi stovkou zemí umístila na 85 místě. Jak vyjádřil jeden novinový titulek: Česko má otřesně složitý daňový systém.

A reakce ministerstva?

  • Metodiku studie neznáme – stačí se jen podívat na web studie
  • Na prvních místech jsou daňové ráje – opravdu? 4. místo Estonsko, 6. místo Singapur, 13. místo Izrael, 20. místo Švýcarsko, …
  • V jiných žebříčcích se zlepšujeme a uvedlo zlepšení mezi roky 2016 a 2017 v indexu Ease of Doing Business Světové banky. Pokud se, ale podíváme na aktuální výsledky, zjistíme, že poslední dva roky se zhoršujeme a v letošním vydání jsme tam, kde jsme byli v roce 2016!

Zkrátka klasický psychologický obranný mechanismus popření reality a existence problému. Bez reformy daňového zákonodárství to nepůjde!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.