Co je Lepší daň?

Lepší daň je návrh daňové reformy, která by jednoduchou nepřímou mikrodaní, uvalenou na všechny bankovní transakce a automaticky odváděnou v okamžiku zaúčtování transakce, osvobodila podnikatele i zaměstnance od tyranie daně z příjmu. Tisícina z hodnoty transakce vybrané od každé strany by umožnila úplné zrušení daně z příjmu fyzických a právnických osob, daně darovací a dědické a daně z převodu nemovitostí, bez negativního dopadu na objem výběru daní.

I daně mohou být lepší!

Moderní technologie usnadňují život v každé oblasti, ale výběru daní jakoby se zdaleka vyhýbaly. Už v roce 1989 byla navržena Automated Payment Transaction tax, která je předobrazem Lepší daně a od té doby se díky rozšíření internetu a chytrých mobilních telefonů stává bezhotovostní platba běžnou součástí života.

Zatímco objem bankovních transakcí stabilně roste, je především daň z příjmu předmětem politických a ideologických manipulací brzdících a komplikujících život jak občanům tak i firmám. Každá změna daňové legislativy je k horšímu, protože jen komplikuje a prodražuje beztak zoufale zastaralý a nepřehledný systém. Nadešel čas na radikální zjednodušení. Nadešel čas na

Lepší daň!

Lepší daň by byla uvalena na všechny transakce prováděné občany a firmami prostřednictvím bank s licencí centrální banky jako jednotná procentní sazba z hodnoty transakce rozdělená stejným dílem mezi obě strany transakce. Výpočet a odvedení Lepší daně by byl povinností banky a podmínkou pro udělení licence. Celý systém by tak prakticky odboural celou daňovou administrativu jednotlivců a firem.

Lepší daň není ani Tobinova daň ani navrhovaná evropská daň z finančních transakcí a svou jednoduchostí a univerzálností nás může ochránit před podobnými pochybnými experimenty. Podpora konceptu mikrodaně z bezhotovostních transakcí roste i mezinárodně a ve Švýcarsku a na Slovensku již existují hnutí a strany, které její zavedení prosazují.

Výhody Lepší daně:

  • Konec daňových přiznání daně z příjmu a veškeré s tím spojené byrokracie a nákladů
  • Zrušení daně z příjmu by zvýšilo příjmy jak občanů i tak i firem
  • Konec „daňové optimalizace“ a „agresivního daňového plánování“
  • Stát získá stabilní daňový příjem, bez problémů spojených s nárazovým výběrem k určitému datu a nutnosti překlenovat období se slabším výběrem
  • Stát ušetří na nákladném výběru a složité kontrole zrušených daní – Lepší daň by mohly spravovat pouze stovky zaměstnanců státu, namísto tisíců úředníků v současnosti
  • Lepší daň automaticky vyřeší celou řadu palčivých problémů současného systému jako je repatriace zisků zahraničních společností, transfer pricing nebo neschválené podnikání zahraničních společností na našem trhu obcházející daňové zákony. To vše bez nutnosti jakékoliv dodatečné regulace.