Mohla by Lepší daň nahradit všechny daně?

Ano! Aktuálně navržená sazba Lepší daně 1 promile by státnímu rozpočtu v roce 2018 přinesla 638 mld. Kč, přičemž celkové daňové inkaso bylo 726 mld. Kč včetně DPH. Drobné navýšení sazby Lepší daně na 1,5 promile by tedy v roce 2018 vygenerovalo  957 mld. Kč – o 221 mld. více než stávající systém.

Ministerstvo financí však mezi daňové příjmy počítá i inkaso pojistného na sociální zabezpečení a uvádí celkové daňové příjmy státního rozpočtu v roce 2018 ve výši 1 239 mld. Kč. Ponechme nyní stranou diskusi, zda by mělo být mezi daňovými příjmy sociální pojistné a prostým zdvojnásobením sazby na 2 promile vidíme, že by v roce 2018 byly všechny daňové příjmy státního rozpočtu pokryty výběrem Lepší daně se sazbou 2 promile (odhadované inkaso 1 276 mld. Kč). Ani s takto vysokou Lepší daní by nevznikala pobídka pro její obcházení, protože stále zůstává velmi malá ve srovnání se stávajícím výběrem.

Proč tedy nenavrhujeme, aby Lepší daň nahradila celý systém výběru daní? Uvedeme pouze dva důvody:

  1. Ačkoliv Evropská unie deklaruje svobodu členských států v rozhodování o daních vybíraných na jejich území, existuje celá řada dohod a direktiv, které například stanovují povinnost mít DPH a dokonce i její minimální sazby. Bez změn v legislativě EU tedy nelze zrušit DPH. Navíc sílí tlaky na harmonizaci daňových zákonů a sazeb a také EU navrhuje některé nové daně (daň z finančních transakcí).
  2. Některé druhy daní plní ještě další funkce než pouze zajištění prostředků potřebných na provoz státu. Je to například regulace určitých odvětví (daň ze solární energie) nebo spotřebního chování občanů (spotřební daň na tabák a alkohol). Ačkoliv tyto dobře míněná opatření obvykle vytváří pobídku pro úniky a prostor pro šedou a černou ekonomiku, nebylo by praktické tyto daně nahrazovat Lepší daní.

Je také vidět, že tam kde existuje plná suverenita v daňovém zákonodárství, je možné navrhovat radikální zjednodušení na jedinou vybíranou daň. Příkladem budiž Švýcarsko, kde Verein Mikrosteuer připravuje k referendu obdobu Lepší daně jako jediné vybírané daně nebo hnutí Fair Tax ve Spojených státech.

3 Comments

  1. Nezlobte se na mě, ale slovní spojení daně x spravedlivé, je trošku oxymorón. Daň je obohacení jednoho na úkor druhého, vždy. Z principu tedy nemůže být žádná daň, ať už ji nazvete vzletně „lepší daň“, nebo ji vycucnete z jiného místa, spravedlivá.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.