Daň z hlavy

Velmi dobrou alternativu k současnému složitému a nákladnému systému daně z příjmu fyzických osob navrhl v roce 2005 ve svém článku pro časopis Ekonom tehdejší viceguvernér ČNB Luděk Niedermayer.

Hlavním tématem článku je daňová progrese, která má především zajistit solidaritu mezi bohatými a chudými avšak v praxi se diskuse o daňové progresi stane rukojmím politiků, kteří do daňové legislativy zanesou jen další výjimky komplikující výběr daní a paradoxně “ jsou to právě osoby s vyšším příjmem, kdo možnosti dané odečitatelnými položkami využívají“.

Pan Niedermayer upozorňuje na „ekonomicky známý koncept s nulovou progresí“ zvaný lump-sum tax“ (tedy daně určené částkou, či daně „z hlavy“)“. V době publikování tohoto článku, by zhruba 2 000 Kč měsíčně od každého práceschopného obyvatele stačilo na pokrytí potřebného výběru DPFO. V současnosti by potřebná částka stoupla na necelé 3 000 Kč měsíčně, protože počet obyvatel spíše stagnuje a výběr daní z příjmu stoupá. Podobný koncept by samozřejmě mohl nahradit i DPPO.

Ačkoliv se s panem Niedermayerem shodujeme v kritice nedostatků stávajícího systému, poskytuje Lepší daň řadu výhod oproti dani z hlavy:

  • je spravedlivější protože bohatí budou platit více podle své spotřeby
  • je univerzální a může nahradit jak DPFO tak i řadu dalších daní
  • odstraňuje problémy vymáhání daně od případných neplatičů
  • daň z hlavy má tendenci růst, protože počet ekonomicky aktivních obyvatel stagnuje. Naopak Lepší daň má klesající tendenci, protože počet bankovních transakcí trvale roste.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *