Fair Tax – férová daň

Fair Tax je návrhem daňové reformy v USA, který je předložen ve formě návrhu zákona, který čeká na projednání. Pozornosti se návrhu dostalo v průběhu amerických prezidentských voleb v roce 2008, když republikánský kandidát  Mike Huckabee udělal z Fair Tax centrální bod svého ekonomického programu.

Fair Tax byla hlavní inspirací pro vytvoření návrhu Lepší daně, protože ukazuje jak jediná nepřímá daň může nahradit různé formy zdanění příjmu. Inspirativní je také vytvoření nevládní organizace Americans for Fair Taxation, která nejenom prosazuje Fair Tax politicky, ale také financuje ekonomický výzkum dopadů a přínosů.

Republikánský poslanec John Linder ukazuje jak vypadá srovnání 133 stran zákona o Fair Tax a stávající daňové legislativy, kterou by návrh nahradil.

Férová daň by byla federální daní z prodeje (sales tax), která by při sazbě 23% umožňovala zrušení všech federálních daní z příjmu, daní ze mzdy včetně sociálního a zdravotního pojištění, darovací daně a daně z nemovitostí bez negativního dopadu na výběr daní (byla by fiskálně neutrální).

Mnoho námitek, které padalo a padá proti Férové dani je možné předpokládat také proti Lepší dani, protože se jedná o příbuzné koncepty. Hnutí za férové zdanění intenzivně investovalo do výzkumu a jejich odpovědi na námitky, jsou možná tím nejcennějším  co je možné použít v projektu Lepší daně.

Proč je Lepší daň lepší než Férová daň?

Fair Tax je reformou amerického daňového systému, vychází ze specifické situace v USA a je proto velmi těžce přenositelná do EU, kde je Sales Tax prakticky neznámá. Zatímco v USA existuje procesní a legislativní rámec pro sales tax, v zemích EU by její zavedení znamenalo významné změny, protože by také téměř jistě muselo nahradit daň z přidané hodnoty. Její výběr je také postaven na odpovědnosti koncových prodejců (v ČR stovky tisíců firem a OSVČ), zatímco Lepší daň je vybírána od velmi omezeného počtu firem s bankovní licencí (v ČR pouze 23 firem v září 2018), kontrola a vymáhání by tak zcela jistě představoval podstatný náklad pro státní správu (byť nižší než u daně z příjmu).

O tom, že Lepší daň by jistě mohla nahradit Fair Tax i v USA, svědčí návrh Money Tax (téměř identický návrh s Lepší daní), který byl zveřejněn v roce 2010 nebo také Automated Payment Transaction Tax, která se v roce 2005 představovala prezidentskému panelu pro federální reformu daní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.