Automated Payment Transaction tax – APT Tax

Daň z automatizovaných platebních transakcí navržená v roce 1989 americkým ekonomem prof. dr. Edgarem L. Feigem je v základu identická s Lepší daní, ale cílí na nahrazení všech daní jedinou univerzální daní.

APT daň, která je pokračováním reformních daňových návrhů Johna Maynarda Keynese, Jamese Tobina a Lawrence Summerse, maximálním rozšířením základny pro výběr daně a dosažením nejnižší možné daňové sazby. APT daň by byla jedinou, fiskálně neutrální daní a nahradila by tak v USA celý systém federálních daní.

Prof. Dr. Edgar L. Feige, autor APT daně

Původní návrh prof. Feigeho počítal se sazbou 1% vybíraného od obou transakčních stran (Electronic Single Side Rate), avšak podle dat z roku 2005 sazbu redukoval na 0,35 % t.j. 3,5 promile. To mimo jiné potvrzuje odhad sazby Lepší daně na jedno promile, protože podíl elektronických transakcí neustále roste a Lepší daň nahrazuje pouze ty daně, které jsou nákladné na výběr a které by mohly být nahrazeny v současném politickém kontextu EU.

Po meetingu Mezinárodního institutu pro veřejné finance v Buenos Aires, na kterém prof. Feige přednesl svou přednášku s návrhem APT daně, ji Brazílie dočasně zavedla v modifikované podobě (nerušila, žádnou stávající daň) ve výši  0,25 % až 0,38%, aby financovala svůj zdravotnický systém. Ačkoliv ve svém posledním roce byl její výběr ve výši cca 20 mld. USD byla v roce 2007 zrušena.  Odpor proti ní byl dílem vysoké transparentnosti systému, který především zkorumpovaným politikům znesnadňoval ukrývání svých finančních zdrojů a také odhaloval pokud se někdo vyhýbal placení daní z příjmu.

Ve své zprávě prezidentskému poradnímu panelu pro daňovou reformu v roce 2005 dokonce prof. Feige navrhl rozfázované zavedení APT daně s postupným nahrazováním jednotlivých daní a navyšování sazby od 1,5 ‰ až po 2,8 ‰ v závěrečné třetí fázi, která by nastala až po několika letech.

Ačkoliv se APT dani dostalo pozitivního ohlasu v The New York Times v roce 2003, zdá se, že v současnosti v USA není aktivní žádná organizace prosazující její zavedení. Web podporující plán zavedení APT daně je sice stále dostupný, ale bez známek aktivit. Podle archivovaného webu thetransactiontax.org pravděpodobně mezi lety 2012 a 2015 existovala on-line komunita, prosazující zavedení APT daně.

V krátkosti: APT daň nabízí spravedlivost, jednoduchost a efektivitu

Daniel Akst, The New York Times, 2. února 2003

P.S. Zkratka APT je také anglické slovo, které znamená vhodná, velmi inteligentní nebo pravděpodobná. Překládat název APT daně do češtiny by však jenom ztížilo její vysvětlení a také proto padla volba názvu našeho návrhu na Lepší daň, ačkoliv se jedná o téměř identický koncept.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.