Single Tax – Jediná daň

Single Tax je daňový systém založený na jediné typicky pozemkové dani, která má umožňovat, aby výsledek práce jednotlivce mu zůstal celý ve vlastnictví a ekonomická hodnota odvozená z pozemků a přírodních zdrojů byla rovnoměrně rozdělena mezi jednotlivé členy společnosti.

Henry George (1839-1897), nejznámější propagátor Single Tax

Myšlenka jediné pozemkové daně se dá vysledovat až do 17. století a za její otce bývají označováni filozofové John Locke a Baruch Spinoza, ale největší pozornosti se ji dostalo na přelomu 19. a 20. století, kdy ji americký politický ekonom a politik Henry George navrhoval a vášnivě propagoval jako společensky spravedlivé řešení řady ekonomických a ekologických problémů. Jeho vliv byl tak silný, že vznikla celá řada politických stran propagujících Single Tax a celý ideologický směr je označován jako „georgismus“.

Jediná daň, je ve stručnosti návrh vzít hodnotu pozemku, mimo zvelebení, jako základ zdanění pro veřejné účely a zcela odbřemenit průmysl od zdanění. Je to jednoduchá náprava – pouze se přesune zdanění práce a jejích produktů na zdanění hodnoty půdy. Avšak my také prohlašujeme, že toto je klíčem k řešení širšího problému, se kterým je nyní konfrontována civilizace. … Věříme, že monopolní vlastnictví půdy leží v základech všech potíží a naléháme na nápravu navrženou Henry Georgem – Jedinou daň.

Naše poslání, první vydání časopisu The Single Tax
Plakát georgiánské společnosti, kolem roku 1912

Jedinou daní, která má nahradit všechny ostatní podle georgistů, je daň z hodnoty pozemku bez ohledu na jeho využití, stavby a jiný majetek na pozemku stojící (nezvelebená hodnota) a není tedy identická s daní z nemovitostí jak je vybírána v ČR v současnosti. Je známa od 18. století měla vždy zastánce z řad ekonomů od Adama Smithe a Davida Ricarda. Většina daní totiž křiví ekonomické rozhodování a potlačuje pozitivní ekonomickou aktivitu, což neplatí u této daně, protože v zásadě není odvozována od výsledků podnikání. Bývá tak označována jako „perfektní daň“ a dokonce i takoví odpůrci zdanění jako Milton Friedman ji označují za „nejméně špatnou“:

V určitém ohledu jsou všechny daně antagonistické svobodnému podnikání a přesto daně potřebujeme. …Takže otázka stojí takto, které daně jsou nejméně škodlivé? Podle mého názoru je tou nejméně škodlivou daní majetková daň z nezvelebené hodnoty pozemku, tak jak argumentoval Henry George před mnoha a mnoha lety.

Nicolaus Tideman (1 January 1994). Land and taxation. Shepheard-Walwyn in association with Centre for Incentive Taxation (London, England). ISBN 978-0-85683-162-1

Nicméně ani tam, kde je daň z nezvelebené hodnoty pozemku používána (Dánsko, Estonsko, Litva, Rusko, Singapur,…) není implementována jako jediná daň. Naopak na její místo jako jediné daně bývají navrhovány modernější alternativy jako např. Fair Tax, rovná daň nebo APT daň. Jediná daň zůstává i nadále ideálem mnoha ekonomů.

Lepší daň nemá ambici být jedinou daní (ačkoliv by velmi dobře mohla být), ale pouze odstranit z ekonomického pohledu to největší zlo – zdanění příjmu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.