Mikrosteuer neboli švýcarská Lepší daň

Už na podzim roku 2012 začal bývalý bankéř Felix Bolliger zpracovávat myšlenku malé daně z finančních transakcí a od ledna 2013 do října 2016 vtělil svůj výzkum založený na datech ze švýcarského finančního systému do pracovního dokumentu „Reinvent the system: Mikrosteuer auf dem Zahlungsverkehr (automatische Mikrosteuer)“ (anglická verze je zde).

V průběhu práce na konceptu mikro-daně se v srpnu 2014 seznámil i s návrhem APT daně profesora Feigeho a jeho vědecký článek z roku 2000 považoval za nejpřínosnější pro svůj návrh.

Podobně jako my i pan Bolliger vychází z dat Swiss Interbank Clearing (SIC – švýcarská organizace, která zúčtuje mezibankovní transakce), které dnes ročně zpracovává transakce v hodnotě zhruba 100 000 miliard švýcarských franků. Sazba jeho mikro-daně ve výši 2 promile by tak vygenerovala daňový příjem, který by pokryl nároky spolkové vlády, kantonů i obcí a umožnil by zrušit všechny ostatní daně.

Jeho návrh měl od začátku podporu profesora Marca Chesneyho z University v Curychu, který už od roku 2015 píše články popularizující koncept mikro-daně, a také profesora Antona Gunzingera z ETH v Curychu.

Novou energii získal návrh koncem roku 2016, kdy byl vytvořen Spolek pro mikrodaň (Verein Mikrosteuer), kterému předsedá bývalý švýcarský vicekancléř Oswald Sigg. Ten je znám jako jeden z iniciátorů iniciativy pro zavedení základního nepodmíněného příjmu ve Švýcarsku a právě v mikro-dani vidí potenciál pro financování tohoto návrhu.

Začátkem letošního roku oznámil spolek, že zahájil přípravy lidové inciativy, která by měla vyvrcholit referendem o zavedení mikro-daně a v současné době by měla být zahájena podpisová akce na jeho podporu. Koncept mikro-daně je identický s Lepší daní a proto budeme se zájmem sledovat další vývoj tohoto švýcarského návrhu.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.