Smart Tax – Lepší daň po slovensky

Rostoucí mezinárodní zájem o implementaci návrhu APT Tax, která je předobrazem Lepší daně, dokládá také projekt Smart Tax, který od září 2017 vytvořila a podporuje slovenská strana Demokrati Slovenska.

Ústřední postavou strany, pro kterou je zavedení Smart Tax  centrálním bodem programu, je Ľudo Kaník – bývalý ministr práce a sociálních věcí, který na Slovensku realizoval reformu důchodového pojištění. Ten také srozumitelně vysvětluje hlavní výhody Smart Tax pro běžného voliče v úvodním videu, které bylo použito pro neúspěšnou crowd-funding kampaň:


Ačkoliv Demokrati Slovenska nerozebírají detailně svůj návrh, ze zveřejněných podrobností lze dovodit, že se jedná o APT Tax ve výši 2 ‰ (0,2 %), která by měla na Slovensku vygenerovat roční daňové příjmy ve výši 2 miliard €. Není úplně zřejmé zda podobně jako originální APT daně Smart Tax nahrazuje všechny daně, ale z uvedených příkladů a programu strany vyplývá, že hlavním cílem je redukce sazeb sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmu fyzických osob ze současných 19 % na 15%. Daň z příjmu právnických osob by zřejmě zůstala beze změn. Nikde jsme také nenalezli odvození výše sazby, kalkulaci očekávaného daňového příjmu státu a zda se jedná o sazbu vybíranou z celkové hodnoty transakce nebo od každé strany transakce (ve Feigeho terminologii ESSR – Electronic Single Side Rate).

Přes uvedené nejasnosti a relativně omezený reformní program (pouze redukce sazeb) jde o další národní iniciativu, která dokládá, že čas na realizaci daňové reformy podle návrhů profesora Feigeho nazrál ve více zemích světa.

Slovenský návrh pokládá také zajímavé otázky v oblasti jakým způsobem získat podporu pro moderní daňovou reformu. Měla by být iniciativa vedena nějakou politickou stranou? Je Lepší daň levicová nebo pravicová? Není toto téma pro většinového voliče vlastně nezajímavé?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.